SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
0-24 óráig:
+36 88 562 445
+36 20 9353 053

Tudnivalók, tájékoztatók a haláleset bekövetkezésekor

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvos t vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halottvizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.
A halottvizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ANTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.

Haláleset anyakönyveztetéséhez az alábbi okiratok szükségesek:

Ha az elhalt házas családi állapotú:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhalt és túlélő házastársa személyi igazolványa
 • az elhalt és túlélő házastársa személyi száma
 • az elhalt születési és házassági anyakönyvi kivonata

Ha az elhalt özvegy családi állapotú:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhalt személyi igazolványa
 • az elhalt személyi száma
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Ha az elhalt elvált családi állapotú:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhalt személyi igazolványa
 • az elhalt személyi száma
 • az elhalt szűletési anyakönyvi kivonata
 • jogerős bontóítélet

Ha az elhalt hajadon vagy nőtlen családi állapotú:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhalt személyi igazolványa
 • az elhalt személyi száma
 • az elhalt születési anyakönyvi kivonata
 • családi állapot igazolása (a lakóhely szerinti népesség-nyilvántartó által kiadott igazolás)

Veszprém megyében hamvasztásos temetés esetén ha a halottvizsgálatot végző orvos nem az elhunyt háziorvosa, kell a háziorvos hozzájárulása is.

Halottszállítás esetén 0-24 óráig hívható szállítási ügyeletünk:

20/9353-053, 88/562-445


Kórházi elhalálozás esetén a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halottvizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki. Célszerű az elhunyt ruházatát vinni.
Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halottvizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.
Városokban, községekben a helyi és egyházi szokások szerint. a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Teljes körű ügyintézéssel és színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.

FONTOS!

Amennyiben hozzánk fordul, átvállaljuk a teljes ügyintézést a kórházban!

Egyéb szolgáltatások:

 • díjtalan tanácsadás, felvilágosítás
 • ügyintézés a kórházban, a felvételi irodán és a kórbonctanon
 • rendőrségi engedélyek beszerzése
 • anyakönyveztetés
 • újsághirdetés, köszönetnyilvánítás, gyászértesítők
 • koszorúk készítése díjtalan kiszállítással
 • halottszállítás, -öltöztetés, koporsó. kereszt. fejfa. urna, sírásás, ravatalozás, sírgondozás
 • polgári búcsúztatás és gépzene-szolgáltatás
 • egyházi szertartás intézésében szükséges közreműködés
 • hamvasztás, és hamvak szállítása